Denna kalender producerades 1989 av

RPH-RH, Rikscentralen för pedagogiska hjälpmedel för rörelsehindrade.

Då öppnades luckorna från en styrplatta.

Överlägget har "målats" om och luckbilderna, som vara mycket enkla, har ersatts av teckningar av Monica Brolin. Vaje "lucka" innehåller en bild, på ett djur, kompletterad med blissymbol och text.

Blissymbolerna har produceerats med WinBliss using the BCI Authorized Vocabulary (BCI-AV).

 

För att öppna en lucka klickar/pekar du på siffran eller trycker ner Enter när den röda ramen omger önskad siffra.

Du kan välja att avsöka (skanna) med en (Enter) eller två tangenter (mellanslag och Enter).

För att stänga en lucka klickar/pekar du på pilen eller trycker ner Enter.

Klicka på önskat styrsätt för att komma till luckorna.

Två¨tangenter

En tangent

Mus

Peka